Støt dyrene: Bankoverførsel: 6471 – 4080944 eller Mobilepay 64 77 77

Referat fra foreningens sidste generalforsamling


Ekstraordinær generalforsamling for Dyrenes venner søndag d. 13/11-2022.

Deltagere: 11 personer


Inden dagsordenen præsenterede den siddende bestyrelse i Foreningen Dyrenes Venner i Grønland sig for de øvrige deltagere til den ekstraordinære generalforsamling.


Pkt. 1

Godkendelse af dagsorden

Dagsordenen godkendt

Pkt. 2

Valg af referent

Ditte M. Kristensen valgt som referent

Pkt. 3

Valg af dirigent

Mie Grosen valgt som dirigent

Pkt. 4               

Godkendelse af Foreningen Dyrenes Venner i Grønlands nye vedtægter

De nye tilføjelser og rettelser i vedtægterne blev læst.


Der blev spurgt til proceduren for fondsansøgninger. Hertil blev svaret at det på nuværende tidspunkt primært er virksomheder der sponsorerer til Foreningen Dyrenes Venner i Grønland.


De nye vedtægter blev enstemmigt vedtaget

Pkt. 5     

Valg af medlemmer og suppleanter til Foreningen Dyrenes Venner i Grønlands bestyrelse

Sacha Lucassens og Sigurd Solvig har valgt at udtræde som medlem i bestyrelsen.

Mathilde Koustrup Nielsen og Lene Marie Halgreen stillede op som nye bestyrelsesmedlemmer. De blev begge valgt ind uden indsigelser


Julie Tokkesdal og Sofia Rossen stillede op som nye suppleanter til bestyrelsen. De blev begge valgt ind uden indsigelser.


Næste bestyrelsesmøde bliver afholdt mandag den 21. november, klokken 19.00 på internatet. (Mødet er efterfølgende flyttet til tirsdag den 22. november, klokken 19.00)

Pkt. 6

Eventuelt

Der hober sig meget hundelort op i gården. Der blev talt om at vi alle skal gøre en ekstra indsats for at fjerne det ved hver vagt i det omfang man opdager det. Alex nævnte at der er massevis af hundeposer til brug herfor.


Der er blevet doneret 5.500 kroner til Foreningen Dyrenes Venner i Grønland. Beløbet er doneret med det konkrete formål at det skal bruges til vand.


Det blev aftalt at der skal tjekkes op på proceduren for opfyldning af vand og prisen herpåOrdinære generalforsamling for Dyrenes venner søndag d. 24/04-2022.

Deltagere: 12 personerPkt. 1

Valg af referent

Mie Grosen

Pkt. 2

Valg af Dirigent

Ann Lene Jensen

Pkt. 3               

Bestyrelsens beretning for året

Beretningen fremlagdes af formand Alex Grønkjær. Ingen kommentarer til beretningen.

Pkt. 4     

Fremlæggelse af foreningens regnskab

Regnskab fremlægges af Alex Grønkjær, da kasserer Dorthe Stoiberg var fraværende. Ingen kommentarer til regnskabet

Pkt. 5

Indkomne forslag

Bestyrelsen har ikke modtaget indkomne forslag.

Pkt. 6

Valg til bestyrelsen

Alex Grønkjær på valg – genopstiller. Genvalgt.

Dorthe Stoiberg genopstiller ikke til bestyrelsen igen.

Malik Møller stiller op til bestyrelsen. Ingen imod. Valgt som kasserer.

Ditte Kristensen stiller op til bestyrelsen. Ingen imod. Valgt ind i bestyrelsen.

Mie Grosen stiller op til bestyrelsen. Ingen imod. Valgt ind i bestyrelsen.

Pkt. 7

Valg af revisor

Sacha Lucassens mor Helle Petersen er mulig revisor. Ingen imod dette.

Pkt. 8

Eventuelt

Josephine Holding foreslår at renovere hundeburene og skifte tremmer ud med for eksempel glas når retssagen vedr. huset er afsluttet. Besluttet at undersøge dette og høre eksperter når det bliver relevantEkstraordinær Generalforsamling for Dyrenes venner søndag d. 07/11-2021.

Deltagere: 8 personerPkt.1

Valg af referent

Ida

Pkt.2

Valg af Dirigent

Sigurd

Pkt.3               

Valg af medlemmer og suppleanter til bestyrelsen

Valg af medlemmer og suppleanter

Nikolina stiller op til at være medlem af bestyrelsen.

Josephine vil gerne stille op som suppleant

Mie vil gerne stille op som suppleant


Aller tilstedeværende stemte på at vælge Nikolina til

bestyrelsen. Hun er hermed nyt bestyrelsesmedlem.

Mie og Josephine bliver valgt som suppleanter til bestyrelsen.

Pkt.4     

Eventuelt

Fortæller om hundetræning – besøgende gæst

Vil gerne opstarte noget hundetræning eller agility i byen. Vil høre om de måske kan låne noget udstyr

af os. Hun har en hund fra internatet.


Lave et medlemssystem –

Vi er ved at finde ud af hvordan vi laver et medlemsblad – Alex og Sacha.


Mobilepay – var blevet lukket, vi skal betale et beløb for at få det op og køre igen. Derfor kan folk nu ikke

betale (donationer) over Mobilepay. Det skal op og køre igen snart.


Besøgende gæst – har tegnet en tegning til Svend der kunne hænge og pynte i vores lokaler.


Ida (studerende fra Aarhus universitet og har holdt sit feltarbejde hos os Dyrenes Venner i Grønland) takker af og siger tak for 3 gode måneder.


Generalforsamling for Dyrenes venner Tirsdag d.25/04-2021.

Deltagere: 8 personerPkt.1

Valg af referent

Betina Berthelsen

Pkt.2

Valg af Dirigent

Malik Møller

Pkt.3               

Bestyrelsens beretning for året

Den tidligere bestyrelse fik bygget huset og de fik oprettet en fond, og de fik flyttet huset til fonden i Danmark. Dyrenes Venner har prøvet at få huset tilbage, der kører, så en retssag, som er sat på pause pga. der bliver lavet forhandlinger. Forliget er godkendt men den skal bare godkendes af civilstyrelsen i Danmark. Hvis civilstyrelsen ikke godkender det, så skal der komme en retssag.

Pga. at der ikke er så mange dyr i Dyrenes venner, har Dyrenes Venner lavet et samarbejde med INI A/S angående vildkatte og samarbejde med kommunen angående nogle hunde fra Paamiut. Indfangning af dyrene foretaget af kommunen, ikke af Dyrenes Venner.

Pkt.4     

Godkendelse af regnskab

Regnskab godkendt


Pkt.5         

Valg af revisor og revisorsuppleant

Malik Møller


Pkt.6         

Valg af Bestyrelse

Disse blev valgt til bestyrelsen:

Svend Berthelsen

Alex Grønkjær

Dorthe Stoiberg

Sacha Lucassen

Sigurd Solvig

Suppleant:

Ingen


Pkt: 6        

Evt.

Idé:

Få mail når man bliver medlem, nyhedsmail eller info hvad man bidrager til dyrene via medlemskab.


Generalforsamling for Dyrenes venner Tirsdag d.15/09-2020.

Deltagere: 11 personerPkt.1

Valg af referent

Dorthe Stoiberg blev valgt

Pkt.2

Valg af Dirigent

Ann Lene blev valgt

Pkt.3               

Beretning fra Formanden

I 2016 oprettede den daværende bestyrelse for Dyrenes venner en fond så huset, som i

dag bruges som internat og butik, overgik til fonden.

Dyrenes venner har lagt sag an mod fonden for at få huset tilbage, sagen vil køre i retten

midt november og  der vil falde dom

d.22. dec.

I tilfælde af at Dyrenes venner taber sagen skal DV’s bestyrelse beslutte hvad man vil gør ved internatet fremover.

Pkt.4     

Godkendelse af regnskab

Regnskab 2019 blev godkendt


Pkt.5         

Valg af revisor

Der blev ikke valgt revisor, dan man først skal finde en ny revisor


Pkt.6         

Valg af Bestyrelse

Disse blev valgt til bestyrelsen:

Charlotte Marie Lynge (kommer til at arbejde som bestyrelsesmedlem fra Danmark)

Michelle Danielsen

Svend Berthelsen

Alex Grønkjær

Dorthe Stoiberg

Suppleant: Sigurd Kastrup Solvig


Pkt: 6        

Evt.


© Copyright 2023 Dyrenes venner i Grønland-Kalaallit Nunaanni Uumasut Ikinngutai.

All Rights Reserved