Referat fra foreningens sidste generalforsamling


Ordinære generalforsamling for Dyrenes venner søndag d. 24/04-2022.

Deltagere: 12 personerPkt. 1

Valg af referent

Mie Grosen

Pkt. 2

Valg af Dirigent

Ann Lene Jensen

Pkt. 3               

Bestyrelsens beretning for året

Beretningen fremlagdes af formand Alex Grønkjær. Ingen kommentarer til beretningen.

Pkt. 4     

Fremlæggelse af foreningens regnskab

Regnskab fremlægges af Alex Grønkjær, da kasserer Dorthe Stoiberg var fraværende. Ingen kommentarer til regnskabet

Pkt. 5

Indkomne forslag

Bestyrelsen har ikke modtaget indkomne forslag.

Pkt. 6

Valg til bestyrelsen

Alex Grønkjær på valg – genopstiller. Genvalgt.

Dorthe Stoiberg genopstiller ikke til bestyrelsen igen.

Malik Møller stiller op til bestyrelsen. Ingen imod. Valgt som kasserer.

Ditte Kristensen stiller op til bestyrelsen. Ingen imod. Valgt ind i bestyrelsen.

Mie Grosen stiller op til bestyrelsen. Ingen imod. Valgt ind i bestyrelsen.

Pkt. 7

Valg af revisor

Sacha Lucassens mor Helle Petersen er mulig revisor. Ingen imod dette.

Pkt. 8

Eventuelt

Josephine Holding foreslår at renovere hundeburene og skifte tremmer ud med for eksempel glas når retssagen vedr. huset er afsluttet. Besluttet at undersøge dette og høre eksperter når det bliver relevantEkstraordinær Generalforsamling for Dyrenes venner søndag d. 07/11-2021.

Deltagere: 8 personerPkt.1

Valg af referent

Ida

Pkt.2

Valg af Dirigent

Sigurd

Pkt.3               

Valg af medlemmer og suppleanter til bestyrelsen

Valg af medlemmer og suppleanter

Nikolina stiller op til at være medlem af bestyrelsen.

Josephine vil gerne stille op som suppleant

Mie vil gerne stille op som suppleant


Aller tilstedeværende stemte på at vælge Nikolina til

bestyrelsen. Hun er hermed nyt bestyrelsesmedlem.

Mie og Josephine bliver valgt som suppleanter til bestyrelsen.

Pkt.4     

Eventuelt

Fortæller om hundetræning – besøgende gæst

Vil gerne opstarte noget hundetræning eller agility i byen. Vil høre om de måske kan låne noget udstyr

af os. Hun har en hund fra internatet.


Lave et medlemssystem –

Vi er ved at finde ud af hvordan vi laver et medlemsblad – Alex og Sacha.


Mobilepay – var blevet lukket, vi skal betale et beløb for at få det op og køre igen. Derfor kan folk nu ikke

betale (donationer) over Mobilepay. Det skal op og køre igen snart.


Besøgende gæst – har tegnet en tegning til Svend der kunne hænge og pynte i vores lokaler.


Ida (studerende fra Aarhus universitet og har holdt sit feltarbejde hos os Dyrenes Venner i Grønland) takker af og siger tak for 3 gode måneder.


Generalforsamling for Dyrenes venner Tirsdag d.25/04-2021.

Deltagere: 8 personerPkt.1

Valg af referent

Betina Berthelsen

Pkt.2

Valg af Dirigent

Malik Møller

Pkt.3               

Bestyrelsens beretning for året

Den tidligere bestyrelse fik bygget huset og de fik oprettet en fond, og de fik flyttet huset til fonden i Danmark. Dyrenes Venner har prøvet at få huset tilbage, der kører, så en retssag, som er sat på pause pga. der bliver lavet forhandlinger. Forliget er godkendt men den skal bare godkendes af civilstyrelsen i Danmark. Hvis civilstyrelsen ikke godkender det, så skal der komme en retssag.

Pga. at der ikke er så mange dyr i Dyrenes venner, har Dyrenes Venner lavet et samarbejde med INI A/S angående vildkatte og samarbejde med kommunen angående nogle hunde fra Paamiut. Indfangning af dyrene foretaget af kommunen, ikke af Dyrenes Venner.

Pkt.4     

Godkendelse af regnskab

Regnskab godkendt


Pkt.5         

Valg af revisor og revisorsuppleant

Malik Møller


Pkt.6         

Valg af Bestyrelse

Disse blev valgt til bestyrelsen:

Svend Berthelsen

Alex Grønkjær

Dorthe Stoiberg

Sacha Lucassen

Sigurd Solvig

Suppleant:

Ingen


Pkt: 6        

Evt.

Idé:

Få mail når man bliver medlem, nyhedsmail eller info hvad man bidrager til dyrene via medlemskab.


Generalforsamling for Dyrenes venner Tirsdag d.15/09-2020.

Deltagere: 11 personerPkt.1

Valg af referent

Dorthe Stoiberg blev valgt

Pkt.2

Valg af Dirigent

Ann Lene blev valgt

Pkt.3               

Beretning fra Formanden

I 2016 oprettede den daværende bestyrelse for Dyrenes venner en fond så huset, som i

dag bruges som internat og butik, overgik til fonden.

Dyrenes venner har lagt sag an mod fonden for at få huset tilbage, sagen vil køre i retten

midt november og  der vil falde dom

d.22. dec.

I tilfælde af at Dyrenes venner taber sagen skal DV’s bestyrelse beslutte hvad man vil gør ved internatet fremover.

Pkt.4     

Godkendelse af regnskab

Regnskab 2019 blev godkendt


Pkt.5         

Valg af revisor

Der blev ikke valgt revisor, dan man først skal finde en ny revisor


Pkt.6         

Valg af Bestyrelse

Disse blev valgt til bestyrelsen:

Charlotte Marie Lynge (kommer til at arbejde som bestyrelsesmedlem fra Danmark)

Michelle Danielsen

Svend Berthelsen

Alex Grønkjær

Dorthe Stoiberg

Suppleant: Sigurd Kastrup Solvig


Pkt: 6        

Evt.


© Copyright 2022 Dyrenes venner i Grønland-Kalaallit Nunaanni Uumasut Ikinngutai.

All Rights Reserved

Dyrenes Venner i Grønland

Tapersersorninnaav at ugguna

Du kan støtte Dyrenes venner her


Bank-ikkut nuussineq /Bankoverførsel:

Grønlandsbanken: 6471 – 4080944

Mobilepay

Nummmer: 64 77 77


Tusind tak for din donation, hvis du har lyst til at gøre det til en fast månedlig/årlig overførsel. vil vi blive rigtig glade