Støt dyrene: Bankoverførsel: 6471 – 4080944 eller Mobilepay 64 77 77

Jeg har set en ræv, hvad gør jeg?

Hvis man tilfældigt støder på en ræv, som reagerer normalt (sky, søger væk fra mennesker) er det IKKE nødvendigt at kontakte myndighederne.

Ræve er opportunistisk dyr og tiltrækkes afaffald mv. Det er således naturligt at ræve kan findes nær bebyggelse mv.

uanset om de er syge eller ej.

For at undgå at tiltrække ræve, bør man derfor ikke smide sit affald og opbevare det i beholdere som rævene kan komme i – og man skal ikke fodre rævene /ræveunger.

Rabies findes endemisk hos rævene i Grønland. Ræve kan udskille rabies via deres spyt op til 14 dage før de begynder at få symptomer (ændret adfærd). Derfor anbefales det altid at holdeafstand til ræve


© Copyright 2024 Dyrenes venner i Grønland-Kalaallit Nunaanni Uumasut Ikinngutai.

Alle rettigheder forbeholdes