Støt dyrene: Bankoverførsel: 6471 – 4080944 eller Mobilepay 64 77 77

Indkaldelse til ordinær generalforsamling -

Ileqquusumik ataatsimeersuarnissamut aggersaaneq

2024

Indkaldelse til ordinær generalforsamling - Dato: 21. April kl. 13:00 på Internatet (Nuukullak 34)

Ileqquusumik ataatsimeersuarnissamut aggersaaneq - Ulloq: Apriili 21-iani nal. 13:00 Internatimi (Nuukullak 34)

Dagsordenen er som følger:

1. Valg af dirigent

2. Valg af referent

3. Bestyrelsens beretning for året

4. Fremlæggelse af foreningens regnskab

5. Indkomne forslag

6. Valg af bestyrelse i henhold til vedtægterne

7. Valg af revisor og revisorsuppleant

8. Eventuelt


Indkomne forslag skal være foreningen i hænde senest en uge før afholdelse af generalforsamlingen.

Forslag kan sendes til: dyrenesvenner@gmail.com

Vel mødt


Oqaluuserisassat tassaapput:

1. Aqutsisussamik toqqaaneq

2. Imaqarniliortussamik toqqaaneq

3. Siulersuisut ukiumoortumik nalunaarusiaat

4. Peqatigiiffiup naatsorsuutaata saqqummiunneqarnerat

5. Siunnersuutit pissarsiarineqartut

6. Siulitaasunut qinersineq

7. Kukkunersiuisumik kukkunersiuisumullu sinniisussamik toqqaaneq

8. Tamalaat


Siunnersuutit ataatsimeersuarnissaq sapaatit akunnerannik sioqqullugu peqatigiiffiup pissarsiarereersimassavai.

Siunnersuutit uunga nassiunneqassapput: dyrenesvenner@gmail.com

Aggialluarisi

Send dit forslag til vores generalforsamlingen via denne formular

Please enable JavaScript in your browser to complete this form.
Dit navn
Din E-mail
Click or drag files to this area to upload. You can upload up to 10 files.
Det er ikke nødvendigt at uploade noget.

Find vores internat


© Copyright 2024 Dyrenes venner i Grønland-Kalaallit Nunaanni Uumasut Ikinngutai.

Alle rettigheder forbeholdes